Preview Mode Links will not work in preview mode

duurzaamheidsversnellers's podcast


Dec 18, 2018

Een column over greenwashing van René Notenbomer gepubliceerd op 06-09-2018 op MT.nl. Uit de serie duurzaamheidsversnellers: energietransitie, milieu, klimaatadaptatie, sustainability, duurzaam leven.

Iedereen praat tegenwoordig over duurzaamheid. Het lijkt wel alsof je niet meer meetelt als je niet milieuvriendelijk én sociaal bent. Ook ondernemers voelen de druk om zichzelf als verantwoorde organisatie te profileren. En vragen hun marketeers om zich hierover te buigen. En daar gaat het regelmatig mis. Want jezelf duurzamer profileren dan je bent heeft risico’s. Hoe harder je duurzaamheid predikt, hoe hoger de lat ligt en hoe achterdochtiger mensen worden. In sociale media worden misplaatste claims snel doorgeprikt. En dan schiet je het doel voorbij. Dus: doe wat je belooft.